Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

2070 bdf0
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaMartwa13 Martwa13
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viadancingwithaghost dancingwithaghost

January 22 2020

6574 ce55 500
Reposted frompiehus piehus viaMartwa13 Martwa13
   
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
2494 b0c4 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera

"No i wtedy wyczułem, że jest dobra i łagodna. Osoby dobre i łagodne nie opierają się długo i choć same do wywnętrzania się nie są bynajmniej skore, jednakże od rozmowy wykręcić się żadnym sposobem nie potrafią i odpowiadają skąpo, ale odpowiadają, a im dalej, tym obficiej, trzeba tylko samemu nie ustawać, skoro nam zależy."

Fiodor Dostojewski "Łagodna. Opowiadanie fantastyczne"

Reposted fromvaporous vaporous viaszydera szydera

December 31 2019

Tyle razy już słyszałem "nie wiem"
Powoli kumam, że to znaczy nie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromcalyzezlota calyzezlota viatouchthesky touchthesky
Może i mam ciężki charakter. Ale za to serce cholernie miękkie.
miało być miło i pięknie a zaraz serce mi pęknie  (...)
— Czesław Śpiewa - Pożycie małżeńskie
Reposted fromunr-eal unr-eal viatouchthesky touchthesky
Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych.
— Znalezione w czeluściach internetów (via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi viatouchthesky touchthesky
9995 2a79 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadotkliwie dotkliwie
7675 36da 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadotkliwie dotkliwie
5032 097e 500
Ryszard Krynicki
Reposted fromikhakima ikhakima viadotkliwie dotkliwie

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viadotkliwie dotkliwie
8296 3e12 500
Reposted fromgubert gubert viadotkliwie dotkliwie
Niesamowicie kochane jest, kiedy ktoś wysyła ci piosenkę, zdjęcie, obrazek, bo dzięki temu pomyślał o tobie.
— Gorzej kiedy zaczyna wysyłać memy o samobójstwie
Reposted fromCrossroademon Crossroademon viadotkliwie dotkliwie
jeżeli ktoś cały czas pokazuję że ma cie gdzieś i nie jesteś ważna to naprawdę nie jesteś ważna. 
— Babcia
Reposted fromyourhabit yourhabit viadotkliwie dotkliwie
5145 520d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadotkliwie dotkliwie
9344 ae8b 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viadotkliwie dotkliwie
1200 a8e5 500
Reposted fromdotkliwie dotkliwie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl