Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 31 2019

Tyle razy już słyszałem "nie wiem"
Powoli kumam, że to znaczy nie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromcalyzezlota calyzezlota viatouchthesky touchthesky
Może i mam ciężki charakter. Ale za to serce cholernie miękkie.
miało być miło i pięknie a zaraz serce mi pęknie  (...)
— Czesław Śpiewa - Pożycie małżeńskie
Reposted fromunr-eal unr-eal viatouchthesky touchthesky
Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych.
— Znalezione w czeluściach internetów (via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi viatouchthesky touchthesky
9995 2a79 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadotkliwie dotkliwie
7675 36da 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadotkliwie dotkliwie
5032 097e 500
Ryszard Krynicki
Reposted fromikhakima ikhakima viadotkliwie dotkliwie

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viadotkliwie dotkliwie
8296 3e12 500
Reposted fromgubert gubert viadotkliwie dotkliwie
Niesamowicie kochane jest, kiedy ktoś wysyła ci piosenkę, zdjęcie, obrazek, bo dzięki temu pomyślał o tobie.
— Gorzej kiedy zaczyna wysyłać memy o samobójstwie
Reposted fromCrossroademon Crossroademon viadotkliwie dotkliwie
jeżeli ktoś cały czas pokazuję że ma cie gdzieś i nie jesteś ważna to naprawdę nie jesteś ważna. 
— Babcia
Reposted fromyourhabit yourhabit viadotkliwie dotkliwie
5145 520d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadotkliwie dotkliwie
9344 ae8b 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viadotkliwie dotkliwie
1200 a8e5 500
Reposted fromdotkliwie dotkliwie
Przychodzi w życiu taki czas, kiedy oddalasz się od dramatów i osób, które je tworzą. Otaczasz się ludźmi, z którymi się śmiejesz. Zapominasz złe rzeczy i koncentrujesz się na tych dobrych. Kochasz ludzi, którzy dobrze Cię traktują. Życie jest krótkie, przeżyj je szczęśliwie. Upadki są częścią życia, a podnoszenie się to w istocie samo życie. Żyć to prezent, zaś być szczęśliwym to Twój wybór.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadotkliwie dotkliwie
6476 64f8 500
Reposted fromdotkliwie dotkliwie
Chodźmy się kochać, mówisz, a ja nie muszę nigdzie iść, bo kocham Cię tu i teraz.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromxalchemic xalchemic viadotkliwie dotkliwie
8112 28c6 500
Reposted fromdotkliwie dotkliwie
9629 c461
Reposted fromyikes yikes viadancingwithaghost dancingwithaghost
Oczywiście byłam świadoma, że alkohol nie jest rozwiązaniem, ale woda zasadniczo też nim nie była.
— Carina Bartsch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl