Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

2633 f644 390

serious:

your name still echoes in my head

6089 8837 390

joshsux:

terrifyingly beautiful 

1569 b0b2 390
Reposted fromtfu tfu viamagdulum magdulum
Reposted fromtoft toft viaszydera szydera

June 17 2017

2458 9dcd 390

June 10 2017

1406 9eee 390
Reposted fromEkran Ekran vianietutejsza nietutejsza
Miałeś mnie jak tylko powiedziałeś "Cześć"
— JERRY MAGUIRE (1996)
7240 242a 390
Reposted fromvandalize vandalize viairmelin irmelin
7840 fe5d 390
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viairmelin irmelin
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Czasem w nocy przytulam poduszkę...
I myślę że to Ty ...
— Znalezione/Facebook
1372 18c8 390
Reposted fromstrangelovely strangelovely viaszydera szydera
Nie mogę uwierzyć, że tak normalnie wyglądam na zewnątrz, choć w środku mam kompletne pobojowisko.
— S. Collins
Reposted fromnervure nervure viaszydera szydera
Reposted fromhalucynowa halucynowa viaszydera szydera
Czasem myśle, że moje życie to żart. A potem przypominam sobie, że żart powinien być choć trochę zabawny.
— Moja dusza pachnie tobą
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera

June 04 2017

7775 667b 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl