Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2019

2803 569e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadeparter departer
7391 1cf4 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viasoadysta soadysta
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być? Wybaczyła mu, bo on był jej wszystkim, a ona jego niczym... 
— znalezione
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
5454 2263 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaszydera szydera
8666 97b3
Reposted fromzie zie viaszydera szydera
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viasoko soko
9739 cf80
Reposted frombrainless brainless viairmelin irmelin

A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
Nie pamiętam, które z nas wykonało pierwszy ruch. A może jednocześnie się do siebie nachyliliśmy, nasze usta się zetknęły i w jednej chwili całe zło tego świata gdzieś się ulotniło.
— Jill Santopolo - "Światło, które utraciliśmy"
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaszydera szydera
miłość poznasz wtedy, kiedy stracisz, wtedy dowiesz się kogo kochałaś, bo będziesz myślała.. zawał ? nie. ból serca, strata.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaszydera szydera
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
Ach, długo jeszcze poleżę
w szklanej wodzie, w sieci wodorostów,
zanim nareszcie uwierzę,
Że mnie nie kochano, po prostu.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera

October 15 2019

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viaszydera szydera

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viazwariowalam zwariowalam

October 08 2019

6805 1e5e
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
4163 2687
Reposted frommhorrighan mhorrighan viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl