Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

7606 b735 390
Reposted from009 009 viaszydera szydera
1890 8dfa 390
Reposted frommisiapa misiapa viairmelin irmelin

March 25 2017

5981 52ae 390

March 24 2017

1621 ea64 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viahoseanna hoseanna

March 23 2017

1296 b655 390
Reposted fromNajada Najada viaszydera szydera

March 22 2017

9162 70ce 390

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viaszydera szydera
1538 22c2 390
Reposted fromkefka kefka viaszydera szydera
5010 2ea2 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaszydera szydera
8350 c258 390
Reposted frompastelina pastelina viaszydera szydera
6677 aba1 390

coco-weey:

Gum

Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viaszydera szydera
0534 915d 390
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
6257 68ba 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viaszydera szydera
8788 ee91 390
Business meeting at Ikea
Reposted fromorchila orchila viairmelin irmelin
4465 b7a7 390
Reposted fromtatze tatze viairmelin irmelin

March 21 2017

March 20 2017

List do ludożerców

Kochani ludożercy 
nie patrzcie wilkiem 
na człowieka 
który pyta o wolne miejsce 
w przedziale kolejowym 

zrozumcie 
inni ludzie też mają 
dwie nogi i siedzenie 

kochani ludożercy 
poczekajcie chwilę 
nie depczcie słabszych 
nie zgrzytajcie zębami 

zrozumcie 
ludzi jest dużo będzie jeszcze 
więcej więc posuńcie się trochę 
ustąpcie 
kochani ludożercy 
nie wykupujcie wszystkich 
świec sznurowadeł i makaronu 
nie mówcie odwróceni tyłem: 
ja mnie mój moje 
mój żołądek mój włos 
mój odcisk moje spodnie 
moja żona moje dzieci 
moje zdanie 

Kochani ludożercy 
Nie zjadajmy się Dobrze 
bo nie zmartwychwstaniemy 
Naprawdę
— Różewicz Tadeusz
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaszydera szydera
8266 02ab 390
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl