Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

2 dni wystarczyły by o mnie zapomniał i znalazl inna . 2 dni podczas których ja sie upilalam i płakałam z rozpaczy.  Mówił mi to przez 2 minuty. I zdałam sobie sprawę że moje serce nie rozpadło się na milion małych kawałków.  Rozjebalo się na 2 miliony
Reposted frombellabella bellabella viaszydera szydera
Wiem, że jestem dodatkiem. Na chwilę. Na nudę.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaszydera szydera
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaszydera szydera
Kiedy ktoś nie docenia Twojej obecności, pozwól mu poczuć, jak to jest bez Ciebie.
niesamowite, jak jedna osoba może zmienić Ci życie.
6296 b2ad 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaszydera szydera
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaszydera szydera
8466 be49 390

Odkąd pojawiłeś się w moim życiu, już nigdy nie będę taka jak dawniej.

— E. L. James

August 08 2017

7110 098c 390

#littlelife

Reposted fromdziecko dziecko viaszydera szydera

August 07 2017

9354 d9be 390
Reposted fromkjuik kjuik viamoc-arrr-na moc-arrr-na
9221 46c1 390
Reposted fromBalladyna Balladyna viamoc-arrr-na moc-arrr-na

   
Reposted fromsoSad soSad viamoc-arrr-na moc-arrr-na
6001 9d2c 390
Reposted fromrol rol viamoc-arrr-na moc-arrr-na
3157 c836 390
Reposted fromlittlebreath littlebreath viamoc-arrr-na moc-arrr-na
3602 ec38 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamoc-arrr-na moc-arrr-na
8916 b0fc 390
Reposted frommoubp moubp viamoc-arrr-na moc-arrr-na
0457 54bd 390
Reposted fromBubblegum Bubblegum viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl