Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viaszydera szydera
3547 e142 390

October 11 2018

1142 e0eb 390
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
0858 fb33 390
0487 6349 390
Reposted fromkarahippie karahippie viazwariowalam zwariowalam
4312 eaa3 390
Reposted fromexistential existential viazwariowalam zwariowalam

October 08 2018

2866 6f32 390
Reposted fromvariaen variaen viazwariowalam zwariowalam
Chanel Couture 1992 / Sailor Pluto
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaszydera szydera
7055 dc1c 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaszydera szydera
8872 ce43 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13

October 03 2018

Reposted fromFlau Flau viapredictableannie predictableannie
5219 85c6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
5249 f00a 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
4573 8a60 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
4062 d079 390
0808 a4e6 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl