Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2019

wiem już że
nie mam teraz nic
nie mam teraz nic
— Gdzieś
To straszne odkryć, że już nie chcesz życia, które się przed tobą rozciąga.
— Jojo Moyes

November 20 2019

Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
3389 11cd
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMartwa13 Martwa13
9048 e25d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMartwa13 Martwa13
2030 7c13 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
7800 6bee
Reposted fromglupiages glupiages viausmiechprosze usmiechprosze
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viausmiechprosze usmiechprosze
"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień."
Reposted fromzoou zoou viasniezynkatirowka sniezynkatirowka
7771 d080
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
O braku szczęścia przypomną ci te samotne, ciche minuty przed zaśnięciem, gdy będziesz starała się wymodlić o szczęściu sen.
— Nosowska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Reposted fromantichris antichris viairmelin irmelin
0792 2716 500
Reposted fromdotkliwie dotkliwie

October 16 2019

2803 569e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadeparter departer
7391 1cf4 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viasoadysta soadysta
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być? Wybaczyła mu, bo on był jej wszystkim, a ona jego niczym... 
— znalezione
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
5454 2263 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl